Dette er den gamle studentsida ved HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Vevsiden er flyttet. Se HiST sin heimeside for oppdatert informasjon